Kai Mykkänen

Kokoomuksen keinoilla +50 000 työllisen mittaluokka mahdollinen

Helsingin Sanomat julkaisi 9.4. hyvän analyysin puolueiden esittämistä työllisyyskeinoista (https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006063811.html). Totesin Hesarin haastattelussa, että tarkan laskelman esittäminen yksittäisten keinojen työllisyysvaikutuksista olisi aika ilmaan ampumista. Tutkittu tieto on johtopäätösten osalta epävarmaa. Kokonaisuus voi olla isompi kuin osiensa summa, jos onnistumme antamaan signaalin, että hallitus kokonaisuutena tukee työntekoa, riskinottoa ja yrittämistä. 

Pysyn tässä arviossani. Olen kuitenkin osittain eri mieltä Hesarin otsikon kanssa ”Työllisyyskeinot jäävät vajaiksi”. Erittelen seuraavassa mittaluokkia, joiden nojalla Kokoomuksen julkistamilla keskeisillä keinoilla voisi päästä lähelle 50 000 työllisen lisäystä. Se kattaisi suurin piirtein eron valtiovarainministeriön perusennusteen ja 75 prosentin työllisyysasteen välillä. Hallitusohjelma pitää toki rakentaa niin, että asetetaan ennen kaikkea selvä tavoite 75 prosentin työllisyysasteen saavuttamisesta ja vaaditaan valmius toteuttaa riittävät keinot myöhemmin virkavalmistelussa tarkentuvien vaikutusarvioiden pohjalta.

  1. Palkkaamisen kynnyksen keventäminen

1.1. Perhevapaauudistus & osa-aikatöiden normalisointi

Jos 1-3 vuotiaiden äitien työssäkäyntiaste nousisi Ruotsin tasolle, se tarkoittaisi varovasti arvioiden noin 7000 työssäkäyvää naista enemmän. Suomessa monella äidillä ei ole vakiduunia mihin palata. Se on muutostarpeen keskeinen syy. Jos perhevapaat jakautuisivat edes hieman tasapuolisemmin kuin nyt (91-9), työnantajat eivät syrjisi nuoria naisia vakiduuneissa niin paljon.

Perheystävällisempi työelämä tarvitsee myös osa-aikatöiden normalisoinnin pikkulapsiperheiden arjessa. Tässäkin mallia voi ottaa Ruotsista. Idea siis, että molempien uraa voi pitää yllä ilman pitkää katkoa ja lapsiarjen kanssa pärjätä tulematta hulluksi. Haastan työmarkkinajärjestöjä edistämään mallia.

1.2. Paikallinen sopiminen

En kannata suinkaan villiä länttä enkä työehtosopimusten (TES) rikkomista. Sen sijaan hakisin ”Suomen mallia”, jolla TESsien mukainen toisin sopiminen ulotetaan työnantajayritysten enemmistöön eli myös niihin firmoihin, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon. Tämä ei onnistu riita-asetelmilla eikä vyöryttämällä vaan tasajalkaloikalla Ruotsin malliseen työmarkkinasopimiseen. Keskeistä on, että samalla vahvistetaan työntekijöiden käytännön neuvotteluasemaa työpaikalla (hallitusedustus, luottamusvaltuutetun tuensaantioikeus liitosta tai oikeusavusta jne). 

Suomessa on noin 120 000 työnantajayritystä, jotka eivät kuulu työnantajaliittoon. Jos näistä varovaisesti arvioiden yksi kolmestakymmestä rohkaistuisi työpaikkasopimisen tasapainoisen edistämisen myötä palkkaamaan yhden uuden nyt työtä vailla olevan työntekijän, niin puhuttaisiin noin 4000 työllisen lisäyksestä.

1.3. Palkkatuki

Vuonna 2017 palkkatukea maksettiin noin 7000 henkilölle. Voisimme tavoitella tuplaamista siten, että työhön pääsisi kiinni 7000 henkeä enemmän vuodessa. Jos heistä edes neljäsosa työllistyisi pysyvämmin, työllisyys kasvaisi vaalikauden kuluessa 7000 henkilöllä.

  1. Työn kannattavuus

2.1. Palkkaverojen keventäminen: työmiljardi

Kokoomus esittää ansiotuloveroihin staattiselta vaikutukseltaan miljardin euron kevennystä kaikkia tuloluokkia koskien. Työmiljardi laskisi palkansaajan veroastetta noin 2 prosenttiyksikköä. Se toisi 3000 euron bruttopalkalla noin 60 eur/kk lisää käteen eli vastaisi 3,3 prosentin nettoansion nousua. Ekonomistit ovat laajasti sitä mieltä, että tällaisella nettoansion nousulla työttömästä töihin siirryttäessä on työsuhteita synnyttävä vaikutus. Sen sijaan vaikutuksen suuruudesta on kiistaa. Työllistymisveroasteen tarkkaa muutosta on myös mutkikasta arvioida, koska tuloverotaulukot vaikuttavat myös työttömyysetuuden verotukseen. Nettopalkan muutos heilauttaa myös toimeentulotukia ja asumistukia. Pitäydytään tässä siis varmuuden vuoksi siitä, että ei lasketa erillistä arviota tuloverokevennykselle vaan lähdetään siitä, että se rasvaa ennen kaikkea ostovoimaa ja pitää yllä yleisiä edellytyksiä työttömyyden laskulle, vaikka kansainvälinen suhdanne kehittyisi viime vuosia huonommin.

Kokoomusta syytetään välillä siitä, että palkkaverojen keventäminen miljardilla on kallis suhteessa sen synnyttämään työsuhteiden lisääntymiseen. Vaikutuksen suuruudesta suhteessa veronmuutoksen määrään voi kiistellä. Me näemme työmiljardin panoksena toisin. Kyse on siitä, että otamme hieman pienemmän osan pois ihmisten tienaamasta palkasta ja jätämme sen heidän omaan käyttöön. Silloin raha kiertää myös ostovoimana paikallisiin palveluihin ja auttaa kahviloita ja kauppoja työllistämään. Emme myöskään keventäisi tippaakaan velaksi, vaan meillä on selvä lista vastaavista miljardin euron veronkorotuksista haitta- ja kulutusveroissa (https://www.kokoomus.fi/eduskuntavaaliohjelman-talous-ja-veropolitiikan-liite/). 

2.2. Sosiaaliturvan uudistus: byrokratia- ja työttömyysloukut pois

Tiukempi vastikkeellisuus ja työttömyystuen ajallisten tasojen maltillinen useampiportainen porrastus ilman nettoleikkauksia voisi ministeriöiden arvioiden perusteella tuoda 5 - 10 000 työllistä lisää. Lisäksi ehdotamme ulosotossa olevien tilanteen helpottamista pikavippien lisäsääntelyllä ja ulosottoon liittyvän tuloloukun lievennyksillä. Merkittävä osa työttömistä on myös ulosotossa.

  1. Koulutus ja voimaannuttaminen

3.1. Nopea vaikutus: TE-palveluiden lisäresurssi pitkäaikaistyöttömiin painottuen 

Suuntana yksilöllinen ”valmentaminen”. Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystoimenpiteitä koskeneessa ns. Oivon työryhmän raportissa (6/2016) arvioitiin, että 12,5 miljoonan euron lisäpanos toisi 5000 työllisen lisäyksen. Esimerkiksi vaalikauden ajalle jaksotettu 50 miljoonan euron lisäresurssi voisi varovasti arvioiden mahdollistaa noin 10 000 työllisen lisäyksen.

3.2. Pitkä aikaväli: esiopetus 2-vuotiseksi ja ammattikoulutuksen kehittäminen

Pitkällä aikavälillä on ensiarvoisen tärkeää, että alle 25-vuotiaina koulun ja työn ulkopuolella olevien (varsinkin miesten) osuus vähenee. Useimmat nuoret voivat paremmin kuin koskaan, mutta erot kodin antamissa valmiuksissa ja lasten psyykkisessä hyvinvoinnissa ovat myös kasvaneet. Kasvatustiede korostaa aiempaa enemmän varhaiskasvatusvuosien merkitystä mahdollisuuksien tasa-arvolle. On myös syytä jatkaa ammattikoulutuksen kehittämistä siten, että se imee ja pitää mukana työelämään asti suuremman osan niistä, jotka sen piiriin yhteishaussa hakeutuvat.

  1. Työperäinen maahanmuutto

Esitämme tavoitteeksi työperäisen maahanmuuton lisäämistä noin kaksinkertaiseksi eli noin 20 000 henkilöön vuodessa. Tähän pyrkisimme sujuvoittamalla lupajärjestelmän huomattavasti nopeammaksi automaatiota käyttäen ilman, että työehtojen, työnantajan taustan ja hakijan turvallisuustaustan tarkistamisesta tietenkään tingitään. Talent Boost -ohjelmaa on vahvistettava ja luotava sen yhteyteen ns. Kanadan mallin pohjalta tapoja, joilla Suomessa tarvittavien ammatti- ja koulutusryhmien ihmiset voidaan saattaa suoremmin yhteyteen osaajia etsivien työnantajien kanssa. Haluamme kannustaa Suomen jo valinneita ulkomaisia opiskelijoita jäämään valmistumisen jälkeen tänne useammin töihin (mm. lukukausimaksujen verovähennysmahdollisuus Suomessa ansaitusta palkasta). 

Tilastokeskuksen selvityksen perusteella Suomeen työsuhteen perusteella tällä vuosikymmenelä tulleista ja tänne jääneistä noin 90 prosenttia on edelleen töissä 5 vuoden päästä tänne saapumisesta. Perussuomalaiset ovat kyseenalaistaneet arvion ja viitanneet heihin kytkeytyvän ajatushautomo Suomen Perustan tutkimukseen. En lähde tässä tuomaroimaan näiden tutkimusten välillä, mutta Suomen Perustan tutkimus sivuuttaa erityisasiantuntijan, opiskelijan ja yrittäjän oleskeluluvalla saapuneet sekä pääosin myös saatavuusharkinnasta vapautetut alat. Näissä ryhmissä työllisyysaste on todennäköisesti saatavuusharkinta-aloja korkeampi, mikä osaltaan selittänee tutkimusten eroja. 

Arvioidaan tässä varovaisuuden nimissä, että vain puolet työsuhteeseen muuttavista jäisi pitkäaikaisesti ja että tänne työn takia jäävistä 80 prosenttia olisi neljän vuoden päästä töissä. Näin ollen syntyisi neljässä vuodessa 16 000 työllisen lisäys.

—> Yhteensä 49 - 54 000 työllistä lisää. Korostan, että uskon edelleen päivän Hesariin sanomaani, että yksittäisten toimien vaikutusten erittely on pitkälti ilmaan ampumista. Nämä mittakaavat kuitenkin kertovat, etteivät esittämämme tulokulmat ole merkityksettömiä. On mahdollista voittaa valtiovarainministeriön perusura ja päästä 75 prosentin työllisyysasteeseen lievästi heikkenevästä suhdannekehityksestä huolimatta. Leivotaan kakku niin sitä voi oikeasti jakaakin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (8 kommenttia)

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Esitetyt kokoomuslaiset unelmat kertovat, miksi Kokoomus menee oppositioon. Unelmat kertovat mahdollisesta maailmasta, jossa asiat mahdollisesti tapahtuisivat niin, jos edellytykset mahdollisesti...

Puhutaan yritystuista: suorat ja epäsuorat sellaiset ynnäten lukema on vuosittain lähes uusien torjuntahävittäjien hankintahinta. Yritystuet nielevät siten lukuisia miljardeja vuosittain. Raha on vastikkeetonta, se mahdollistaa vanhentuneen tuotannon tappiollisen jatkamisen ja tuottaa lisäksi kilpailuvääristymän ja kaiken kukkauraksi tehotonta - mutta meille veronmaksajille tuhottoman kallista.

Samalla rahalla olisi voitu jättää sekin miljardi koulutukseen, josta se nyt on ryövätty. Koulutus, kaikilla tasoilla, on tulevaisuutemme avain. Kokoomus on halunnut niistää koulutuksesta 2015-2019 miljardin.

Hallintarekisterin Kokoomus toteututti jopa vastoin hallitusohjelmaa ja asiantuntijoiden 90 prosenttisen käsityksen vastaisesti, mm. poliisi ja verottaja olivat vastaan Kokoomuksen hanketta. Asia toteutui ja niin miljardeja viedään maasta veroitta ja lainvastaisesti. Tämä kaikki iskee yhteiskunnan perusrakenteisiin.

Vanhukset - ja myös lapset: Kokoomus tahtoi ja yhä tahtoo tehdä bisnestä avuttomilla. Kaikki me olemme joskus olleet lapsia ja kaikista meistä tulee vanhuksia. Hädänalaisen hyväksikäyttö on alhaista, kuten sanonta kuuluu. Esperi, Attendo, Mehiläinen ja muutamat muut.

Kokoomus menee oppositioon.

Urho Kekkosen ajaton viisaus: Kokoomus on pidettävä ulkopoliittisista syistä oppositiossa, stemma yhä. Sen lisäksi Kokoomus on pidettävä oppositiossa nimenomaan sisäpoliittisista syistä.

Käyttäjän juhamyllarinen kuva
Juha Myllärinen

UKn ajatusta voisi jalostaa.

Pönkien pidot vie turhaan energiaa. Niitähän on jokaisella, joka suuntaan. Yleinen ilmiö.

Energiaa tuohon menee, ja sekin pois tarvittavalta. Jos tarvittavaa tulee minimoida, niin ehkä jokin toinen keino on kustannustehokkaampi, tai mieluummin kestävämpi.

Hyvä muistaa, että kun korttitaloja pitelee pystyssä, on hyvin sidottu. Siihen vankeuteen voi saattaa kivastikin, jos haluaa vähän vastalääkettä, esteellisyysmeininki-edellä -menoon.

Helpointa vain ohjailla, kun jokainen tekee sen, mitä toivoo. Nykyään tähän on aika hyvät valmiudet, joillakin. Vaikuttavimmat tuskin ovat missään itse, kovin konkreettisesti. Tämä onkin tietynlaista sivistystä.

Sopivaa junailua ja asianhoitoa. Siinä tekee duuneja, eri kansanryhmä, ja tulos kootaan, missä viimein on tapana. Eikö näistä rahavirroista tiedetä jotain, siis kertymistä?

Tavallaan hassua puhua työstä, ja verotettavista, ja parempaan tähtäämisestä, jos virrat päätyvät aina jonnekkin muualle.

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Kokoomuksen sosiaalitukienvarassa elävät temppu"työllistetyt"eivät ole mitään veronmaksajia.690 euron halpatyövoima jonka mahdollistamisen 1.4.2019 toitte suomeen ,on lisätaakka keskiluokalle ja niille vähille työntekijöille (alle 2000 kk.liksaa saavien)joille enää maksetaan palkkaa.
Kokoomuksen 1600 luvun malli ei tuota mitään palkkatyöläisiä,vaan sen ajan mallin mukaisen orjatyöntekijöiden lauman.

Olette tosiaankin vihreiden ent.puheenjohtajan linjoilla,tämä kun esitti aikanaan 50 000 espanjalaisen nuoren miehen ottamista suomeen,jotta eu näkee miten suomi nuolee sen takalistoa ja on hyvä alamainen.

Suomessa on 700 000 tempputyöllistettyä ,120 000 lasta elää köyhissä perheissä,100 000 nuorta poikaa ja miestä syrjäytetty ,huostabisneksen syrjäyttämät lapset,nuoret ja perheet,1990 luvun epäonnistuneen maahanmuuton takuueläkeläiset (10 000)plus suomalaiset joille ei temppu-eli ilmaistöissä kerry eläkettä.KERTOKAA kokoomuslaiset näille temppu ja halpatyövoimalle ettei heille kerry eläkettä!10-15 vuotta kaikenkarvaista tempputyöllistämistä ,keikka,määräaikaista,1-11 pvän:n rupeamaa NOLLASOPIMUKSIA,osa-aikaduuneja jne.ilman työterveyttä ja ilman mitään muitakaan oikeuksia.SEN lisäksi ettei eläkettä kerry koska ei mitään tienatakkaan.

Ei tienata KOKO VUODEN aikana edes sitä Arkadianmäen "kansan"edustajien luottamustoimen 7000 kk.PALKKIOTA ,etuineen jotka ovat verottomia ,ei verkostoiduta ,ei saada ansaitsematonta sopeutumiseläkettä jne.

Nyt suomen köyhien "työllisten"määrä onkin kasvanut siihen pisteeseen että kun nousukausi lakkaa maailmalla,joka ei ole kokoomuksen ansiosta ollut suomessakaan tähän asti,niin suomessa ei olekkaan kuin köyhiä ja sosiaaliavun varassa eläviä työttömiä,teidän rahakkaiden siipeilijöiden elättäminä,hauska kuvio.Olette ajaneet suomen yhteiskunnan siihen pisteeseen että usan mallia pukkaa 1,5 euron tuntiliksoilla,johon olette pyrkineetkin.

Keskiluokka katoaa eu -usa arvoyhteissä ole kuin ne työttömien reservit kiertämässä,rikolliset,paperittomat jne.joilta eliitti suojaa itseään sensuurilakien,armeijan,poliisin,viranomaisten ynm.avulla .keksien lisää lakeja ja pakkoja,sanktioita ja uhkailuja.Pelotteita joilla laumat saadaan pidettyä joten kuten hallinassa.Kokoomuksen vihapuhe-rasismi-ennakkosensuuri jne.keinot.

Käyttäjän juhamyllarinen kuva
Juha Myllärinen

Ennen teetettiin matalan palkan maissa duuneja, joilla elettiin jotenkin, paikanpäällä, ainakin joskus. Nyt kannattaa työperäistä potentiaali-kansaa tuoda suoraan tänne.

Muutospointti on todettavissa. Mitä merkitsee, on tietysti toinen asia.

Ehkä se on merkillepantavaa, että tietyt muutokset sujuvat aika helposti. Osa ei oikein millään.

Olli Utriainen

Miksei noita toimenpiteitä ole toteutettu kun kokoomus ja M. on ollut Hallituksessa?
Sen sijaan, että lukisi tuota vaalipropagandaa, kannattaa lukea blogistin ajatuksia muutaman vuoden ajalta. Silloin valkenee karu totuus.

Käyttäjän TeppoSyvril kuva
Teppo Syvärilä

Tuhansia ihmisiä saisi työllistettyä kun kannabis laillistettaisiin.

Käyttäjän mattihytola kuva
Matti Hytölä

Niin kauan kuin Kokoomus asemoituu jonnekkin demareiden ja keskustan väliin, ei kannatus nouse. Kokoomuksen tulisi uskaltaa olla reilusti oikeistolainen ja isänmaallinen. Nykyinen byrokratiaa ja virkamieskuntaa nuoleskeleva linja ei toimi. Vähemmän veroja, vähemmän hallintoa ja enemmän vapautta olisi oikea suunta.

Tänään oli YLEssä vanhustenhoitoesimerkki jossa tehtiin hommat kuten pitää. Hoitajien määrä maksimoitu, hallinnon minimoitu. Suomessa toisin päin.

Käyttäjän mattivtvirtanen kuva
Matti Virtanen

Se on helppoa.
Muutetaan vain työllisen määrittelyä.
Tunti pajatsoa Veijo Esson baarissa/kk niin on työssäkäyvä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset