Kai Mykkänen

Huomioita Moskovasta

 • Venäjän tutkintakomitean johtaja Aleksandr Bastrykin
  Venäjän tutkintakomitean johtaja Aleksandr Bastrykin
 • Huomioita Moskovasta
 • Sisäministeri Kolokoltsev
  Sisäministeri Kolokoltsev
 • Hätätilaministeri Jevgeni Zinitsev
  Hätätilaministeri Jevgeni Zinitsev
 • Turvallisuusneuvoston sihteeri NIkolai Patrushev
  Turvallisuusneuvoston sihteeri NIkolai Patrushev

Tein kahden päivän vierailun Moskovaan. Tapasin kollegani sisäministerin ja hätätilaministerin. Tapasin myös vakavimpia rikoksia tutkivan Venäjän tutkintakomitean päällikön sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa laajasti valmistelevan turvallisuusneuvoston pääsihteerin.  Yleensä sanotaan, että neljä tapaamista eri puolilla Moskovaa vajaan työpäivän aikana on mahdottomuus. Aika hurjaa vauhtia isäntien avustamat siirtymiset välillä hoituivatkin - onneksi ei osuttu väärässä kohtaa mustaan jäähän, vaikka Moskovassa oli kuulas pakkaskeli jo.

Lisäksi pidin toisena päivänä luennon Venäjän hallinnon koulutusohjelmassa sekä tapasin talouden ja hallinnon akatemian rehtorin.

Yhteistyöstä sopiminen kannattaa

Tärkeintä vierailulla oli vahvistaa sisäministereiden tasolla Suomen ja Venäjän välisen asiantuntijatason maahanmuuttotyöryhmän perustaminen ja työskentelyn tavoitteet. Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta laittoman maahantulon torjunta on Suomen ja Venäjän rajalla tapahtunut vuosikymmeniä tehokkaasti ja hyvässä yhteistyössä. On tärkeää sopia tarkkaan myös käytännön menettelyistä esimerkiksi takaisinotoissa, jolloin vähennämme epäselvyyksien riskiä myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Keskusteluista Sisäministeri Vladimir KolokoltsevIN kanssa jäin vahvaan käsitykseen, että laittoman rajanylityksen torjuntaa ylläpidetään ja esimerkiksi kesän jalkapallon MM-kisojen jäljiltä Venäjälle jääneet henkilöt palautetaan hallitusti lähtömaihinsa,Sisäministeri Vladimir Kolokoltsev vakuutti, että laittoman rajanylityksen torjuntaa ylläpidetään. Hän myös vakuutti, että kesän jalkapallon MM-kisojen jäljiltä Venäjälle jääneet henkilöt palautetaan hallitusti lähtömaihinsa, jos heillä ei ole muuta laillista oleskelulupaa Venäjällä vuoden vaihteeseen mennessä. Silloin kisapassin oikeuttama oleskelu päättyy.

Myönteisistä avauksista sovimme, että maidemme välille pyritään talven aikana luomaan menettely, jonka nojalla suomalaiset opiskelijat voisivat sujuvasti hakeutua kesätöihin Venäjälle, lähinnä suomalaisfirmojen Venäjän toimintoihin. Ranskalla on tätä koskeva sopimus ja järjestelyn sisältö on sen suuntainen minkä mekin tarvitsisimme. Aloitteen edistämisestä on jo tovi sitten sovittu presidenttien tasolla ja teemme töitä, ettei se nyt juutu byrokratian yksityiskohtiin, vaan saadaan toimeen. 

Kesätöiden asiahan ei ole määrällisesti iso, mutta kymmenenkin tätä kautta Venäjän bisnekseen vuosittain tutustuvaa suomalaisopiskelijaa voisi tuoda merkittävän lisän elinkeinoelämän tulevien vuosien Venäjä-ammattilaisten varsin väljiin riveihin.

Päivitimme myös rikostorjunnan yhteistyötä koskevat sopimukset. Poliisien yhteistyö toimii nytkin, mutta varaa parantaakin on erityisesti Pietarin alueen ja Suomen välisessä huumerikollisuuden torjunnasta. Sovimme selkeämmistä yhteyshenkilöistä tähän työhön.

Hätätilaministeri Jevgeni Zinitsev kiitti suomalaisia palomiehiä ja pelastajia siitä, että vain heidän avullaan vältettiin Venäjän raja-aseman joutuminen liekkien saartamaksi Lapin Rajajoosepin ylityspaikan kohdalla kesän metsäpalossa. Tämän kiitoksen välitän mielihyvin lämpimästi eteenpäin!!

Pelastusalan yhteistyö toimii sinänsä hyvin. Tämän vierailun osuminen uuden pelastusylijohtajamme Kimmo Kohvakan kolmannelle virkaviikolle mahdollisti suorien henkilösuhteiden avaamisen myös hänen tasollaan heti alkuun.

Suomea arvostetaan, näkemys maailmasta alavireinen

Tapaaminen turvallisuusneuvoston sihteerin Nikolai Patrushevin kanssa oli kiinnostava. Patrushev vastaa presidentti Putinin johtaman turvallisuusneuvoston työstä ja käsittelee ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa laajasti. 

Patrushev pyrki varmistamaan, että ymmärrämme myös heidän tulkintansa maailmanpolitiikan ongelmien syistä viimeisen 20 vuoden aikana. Suurta optimismia jännitteiden poistumiseen suurvaltojen väliltä emme pystyneet tilaisuudessa löytämään. Joskin ehkä ilmassa oli kuitenkin enemmän pyrkimystä etsiä tietä jännitteiden purkamiseen kuin joinakin aikoina on ollut.

Suomea selvästi arvostetaan itsenäisenä mutta länsieurooppalaisiin arvoihin ja lännen yhteistyöhön sitoutuneena toimijana. Toivottavasti voimme hyödyntää tätä roolia esimerkiksi myönteisten aloitteiden edistämiseen arktisessa yhteistyössä. Työtä on vienyt ja vie näkemyksellisesti eteenpäin erityisesti presidentti Sauli Niinistö.

Otin Patrushevin tapaamisessa esille jo tiistaina ajankohtaisena olleen asian, että Suomessa Lapin GPS-signaalin taannoiset häiriöt herättävät huolta ja epäluuloja. Ne eivät edistä luottamuksen ilmapiiriä arktisessa yhteistyössä ja toivomme myös Venäjältä epävarmuutta vähentäviä tietoja, jos Venäjällä niitä on. Totesimme, että Suomen viranomaiset tutkivat tapausta ja välitämme tarkempia tietoja sekä kysymyksiä mikäli tutkinta antaa niille aihetta. Ymmärsin myös, että mikäli konkreettisia tietoja ja kysymyksiä esitetään, niihin myös vastataan. Tiistaina meillä ei ollut käytettävissä kaikkea sitä tietoa, minkä pohjalta ulkoministeriö tiedotti torstaina pitävänsä uskottavana, että häirintä tapahtui Venäjän toimesta.

Varastetun omaisuuden piilottelu yhteinen haaste

Venäjän tutkintakomitean johtaja Aleksandr Bastrykin tunsi Suomen selvästi hyvin, kehui yhteistyötä poliisihallituksen sekä KRP:n kanssa ja toivoi sen tehostuvan entisestään. Keskusteluissamme tuli esilleHänen käsityksensä oli, että Venäjällä katutason turvallisuus on viime vuosina parantunut selvästi, mutta samalla vakavat väkivaltarikokset ja talousrikokset ovat kääntyneet uudelleen kasvuun. 

Jos keskustelun henki näkyy käytännössä, niin yhteistyön pitäisi olla mahdollista erityisesti Venäjällä laittomasti ansaitun omaisuuden Suomessa piilottamiseen liittyvissä rikosvyyhdeissä. Tämä onkin keskeinen alue Suomessa rahanpesurikosten saralla.

Jääkö meriturvallisuus vastuurajojen väliin?

Olen tässä virassa pyrkinyt kaikissa yhteyksissä nostamaan esille kysymystä Itämeren suuronnettomuuksien ennalta ehkäisemisestä ja mahdollisten tuhojen saumattomasta minimoimisesta Suomenlahdella. Suomenlahden öljy-, rahti- ja matkustajaliikenne on tällä vuosituhannella moninkertaistunut. Teknistä tilannekuvaa on parannettu varsinkin Suomessa paljon. Toisaalta alusten miehistöt ovat valitettavasti aiempaa sekalaisempia. Usein kokemus jäissä tai karikkoisissa vesissä kulusta puuttuu. Aina kapteeni ja miehistö eivät puhu yhteistä kieltä. 

Viime maaliskuussa Suursaaren edustalla vahingoittui kiinalainen rahtilaiva, jonka konehuoneessa vedenpinta ehti nousta kuuteen metriin. Käytännön tilanteessa pelastusvastuu jäi johtamista myöten Suomelle. Ketään ei kannata syytellä, mutta tarvitsemme selkeämmän käytännön operoinnin tällaisissa tilanteissa. Nopean toiminnan haastetta lisää se, että avomeren öljyntorjunnasta vastaa jatkossa Suomessa Rajavartiolaitos, mutta Venäjällä kaksi viranomaista, jotka ovat molemmat heidän liikenneministeriönsä alaisuudessa. 

Otin öljyonnettomuuksien torjumisen esiin sekä turvallisuusneuvoston sihreeri Patrushevin että hätätilaministeri Zinitsevin kanssa. Molemmat vakuuttivat, että öljytorjuntaan Suomenlahdella Venäjä on varustautunut erittäin hyvin. Uskon, että keskeisimmän öljyreitin turvallisuus onkin otettu huomioon. Varmaan sellaisessa tilanteessa aktivoitaisiin pikamenettelyitä, joita emme ole rahtilaivojen haavereissa nähneet. Saumattoman yhteistyön varmistamisessa voidaan kuitenkin tehdä vielä lisää.

Arktisille merille tulee voimaan kansainvälisen merenkulkujärjestön sopima polaarikoodi, joka asettaa lisävaatimuksia laivojen miehistölle. Eikö sellainen tarvittaisi myös pohjoiselle Itämerelle, jossa jääturmat ovat jokavuotisia ja öljyturman vahingot kapean ja matalan vesialtaan turmioksi erityisen rankkoja?

Hallinnon managerit yrittävät usein parhaansa

Luennon pitäminen venäjäksi Venäjän talouden ja hallinnon akatemian (RANEPA) hallinnon johdon koulutusohjelmassa oli hyvä tapa virkistää paitsi venäjän kielen sujuvuutta myös käsitystä, minkälaisia ihmisiä tuossa kohderyhmässä on. Eräs valtuuskuntamme jäsen kertoi yllättyneensä, että hehän näyttivät kysymysten perusteella siltä, että ihan oikeasti yrittävät ratkaista ongelmia parhaan tiedon perusteella. Kyllä, sitä en epäilisi, etteikö Venäjän hallinnossa yritettäisi pääosin parantaa venäläisten ruohonjuuritason elämänlaatua sekä julkisten palveluiden laatua ja viranomaisten tehokkuutta. 

Usein raskaasta demokraattisesta prosessista osin vapautunut aika on osattu myös käyttää asioiden opiskeluun. Esimerkiksi venäläiset ministerit tuntevat vastuualueensa yksityiskohdat yleensä paremmin kuin me lännessä. 

Haaste taitaa olla se, että avoimeen julkiseen keskusteluun perustuva demokratia on kuitenkin vähiten huono järjestelmä. Ei siksi, että se tuottaisi välttämättä älykkäimmät johtajat. Eikä edes siksi, että johtajien energia suuntautuisi aina oikeampiin asioihin. Vaan siksi, että demokratia korjaa hallintoaan jatkuvasti ja uusia tai tasapainottavia näkökulmia mukaan pakottaen. Tällaisen itsekorjaavan mekanismin rapautuminen on riski ja alkaa nakertaa fiksujenkin ihmisten kollektiivin tuloksellisuutta ennen pitkää.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (20 kommenttia)

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Jahas, ja sitten Timo Soini kutsui suurlähettilään kuultavaksi häirinnästä vastalahjaksi;)

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

"Kyllä, sitä en epäilisi, etteikö Venäjän hallinnossa yritettäisi pääosin parantaa venäläisten ruohonjuuritason elämänlaatua sekä julkisten palveluiden laatua ja viranomaisten tehokkuutta."

Minä epäilen tätä todella vahvasti vuodesta 1997 alkaen erinäisiä vuosia Venäjällä asuneena. Ihmisiltä kiskotaan pois kaikki rahat kaikin tavoin. Terveydenhuolto on karsein esimerkki. Periaatteessa kaiken pitäisi olla lakien mukaan ilmaista, mutta mikään ei ole ilmaista. Pikkuleikkausten hinnat sairaaloissa ovat monen kuukauden palkka. Ihmiset pakotetaan etsimään rahaa jostain ja usein ainoa mahdollisuus on pikavippifirmojen lainat, joita ei pysty kukaan normaali eläissään maksamaan takaisin. Näiden firmojen perijät, joita kutsutaan sanalla kollektor eli kerääjä, ovat suunnattoman agressiivisia.

Velkainen ihminen ei saa Venäjällä edes ulkomaanpassia, ei saa edes sellainen aikuinen ihminen, jonka omaisilla on velkoja! Täällä kaikki eläkeläismummot ovat ansiotöissä, koska keräävät pikkuhiljaa rahaa hampaiden korjaukseen! jne. jne. Käsittelen näitäkin ongelmia omassa blogissani.

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

Onhan se kiintoisaa, miten ministeritason ihmisten neuvottelut eroaa kentällä olevien huolenaiheista.

Ei sitten tullut tilaisuutta kysäistä edes käytävällä hihasta nykäisemällä keneltäkään, miten täällä esimerkiksi vuonna 2017 alkanut tehokas kielten tappaminen koulutuspolitiikan avulla oikein laajassa mittakaavassa sujuu?

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

"Suurta optimismia jännitteiden poistumiseen suurvaltojen väliltä emme pystyneet tilaisuudessa löytämään"

Kai muistit kertoa isännille että Krimin valtauksen ja Ukrainan sodan lopettamisella voisi olla joitain myönteisiä seurauksia jännitteiden poistumiseen? Samalla voisi vihjaista että omien kansalaistensa myrkyttäminen ulkomailla ei varsinaisesti poista jännitteitä, sen sijaan matkustajakoneen alasampumisesta vastaavien rikollisten saattaminen oikeuden eteen voisi vähän liennyttää.

Käyttäjän Esa-JussiSalminen kuva
Esa-Jussi Salminen

Ja kolmantena suomalaisia varmasti aina kiinnostaa se, mitä virallisen Venäjän korkeat edustajat sanovat tyypeistä, joita käytetään sen tarkoituksiin aika ajoin täällä mediassa, esimerkiksi maittemme välisen vihan ja epäluulon lietsomiseen, eli näistä ns. "vaalitarkkailijoista" sun muista...

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Oliko puhetta Airiston Helmestä? Viranomaisten suurratsian tuloksista ei ole kuulunut mitään julkisuuteen, oliko tuossa iskussa mitään järkeä? Kaksi duunaritason työntekijää on vieläkin vangittuna, heidät pitäisi varmaankin vapauttaa.

Käyttäjän JanneSalonen11 kuva
Janne Salonen

Mistä päättelet että heidät pitäisi vapauttaa? Tiedätkö että heitä pidetään aiheetta vangittuina?

Käyttäjän jounisnellman kuva
Jouni Snellman

Median mukaan toinen miehistä on Paiden kaupunginhallituksen entinen autokuski. Epäilen, että heitä pidetään aiheetta vangittuna, koska viranomaisilla on median ja ehkä valtion johdonkin suunnasta niin suuri paine löytää asiassa syyllisiä. Käräjäoikeuskin työskentelee tässä aikamoisen paineen alla. Jos jotain raskauttavaa olisi löydetty, olisi siitä varmasti myös uutisoitu.

Käsittääkseni miehet ovat vangittuina veropetosepäilyjen perusteella - ei siis edes enää rahanpesuepäilyjen.

https://lounaeestlane.ee/soomes-nabiti-seoses-raha...

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen

Ministeri Mykkänen: "Eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta laittoman maahantulon torjunta on Suomen ja Venäjän rajalla tapahtunut vuosikymmeniä tehokkaasti ja hyvässä yhteistyössä. On tärkeää sopia tarkkaan myös käytännön menettelyistä esimerkiksi takaisinotoissa, jolloin vähennämme epäselvyyksien riskiä myös poikkeuksellisissa tilanteissa."

Tämä on erinomaisen myönteinen asia.
Nyt olisi hyvä aika saattaa voimaan samanlainen asiantila myös Ruotsin rajalla.

Käyttäjän tampere515 kuva
Jarmo Makkonen

"Nyt olisi hyvä aika saattaa voimaan samanlainen asiantila myös Ruotsin rajalla."

Pitäisi jotenkin saada Ruotsiin yhtä hyvät suhteet kuin Venäjään.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Mutta suhteet Ruotsiin ovat paremmin kuin hyvin, sillä Sipilän hallituksen "siunauksella" läntinen raja pidettiin ja pidetään yhtä täysin vailla kontrollia. Maahan saa tulla kaikki halukkaat Ruotsista. Tämä saattaa olla sopimukseen perustuvaa eli jakaa hiukan Ruotsiin tullutta muutajavirtaa.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Ruotsin rajavartijoita on vähennetty siinä missä Suomenkin, puuttuisi vaan että Venäjäkin seuraisi pohjoismaita.

Käyttäjän RalfKarlsson kuva
Ralf Karlsson

"Otin Patrushevin tapaamisessa esille jo tiistaina ajankohtaisena olleen asian, että Suomessa Lapin GPS-signaalin taannoiset häiriöt herättävät huolta ja epäluuloja. Ne eivät edistä luottamuksen ilmapiiriä arktisessa yhteistyössä ja toivomme myös Venäjältä epävarmuutta vähentäviä tietoja, jos Venäjällä niitä on."

Kun Venäjällä niitä on ministeri Mykkänen kun Venäjällä niitä on!

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Kovin oli "diplomaattinen" vierailu, ilmeisesti. Uskon, että Soinin ote on hiukan toisenlainen suurlähettilään tapaaamisessa.

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

Kiittäisin ministeri Mykkästä ilmeisen rehellisestä ja yksityiskohtaisesta matkaraportista. Tällaisia meidän ministerimme eivät yleensä tuo suuren yleisön tietoon. Kuulemme tavallisesti vain ympäripyöreitä ja erittäin tulkinnanvaraisia lausahduksia, joiden perusteella ei pääse selville, mistä meidän ministerimme on oikeasti puhunut matkallaan.

Tässä ministeri Mykkäsen raportissa on monta hyvin tärkeää käytännön kysymystä, joihin toivoisimme parannusta yhteistyössä Venäjän kanssa. Esimerkkeinä olkoon rajanylittäjien kohtelu, Suomenlahden ja Itämeren liikenneturvallisuus ja työkokemuksen hankkiminen Venäjällä.

Harvoin meillä on ollut ministereitä, jotka voisivat mennä asiantuntijoina esitelmöimään Venäjälle niin kuin Kai Mykkänen. Hän edustaa sitä harvinaista joukkoa, joka tuntee Venäjän maata ja kulttuuria ja osaa venäjän kieltä.

Monissa kommenteissa toivottiin, että Suomen ministeri olisi heti kättelyssä heittänyt kaikki kovimmat moitteet Kremlin vallanpitäjien silmille märkänä rättinä. Se olisi ollut väärää taktiikkaa ja sulkenut ovet jatkokeskusteluilta. On viisaampaa ottaa nuo kovat kysymykset vähitellen esille. Se panee Kremlin ennen pitkää varpailleen. Ja kun vastapuolena on asiantuntijaministeri, on pakko alkaa myöntää mahdolliset valheet valheiksi.

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Tämän tapaamisen helmi on se, että ei tarvita tulkkeja tulkitsemaan venäjää ja suomea käännökisineen. Mykkäsen "toinen" äidinkieli on venäjä.

Käyttäjän HaMi kuva
Hannu Rautomäki

Ajattelin kirjoittaa täsmälleen samasta, mutta ehdit.
Mykkäsen venäjän taito on valtti, joka suuresti helpottaa asiointia itänaapurissa.

Paasikivikin osasi Siperian karkotusajoiltaan hyvin venäjää, ja sitä käyttikin tulisesti ripittäessään naapurin edustajia asemaan katsomatta.
Kekkonen osasi kai tervehdykset ja maljasanonnat. Koiviston kielitaito taisi olla harrastetasoa.
Mykkäsen kielitaito tulee äidiltään jo lapsuudesta ja on varmasti sujuva.

Tulkkaus on aina neuvottelujen ajallinen jarru. Lisäksi se luo joillekin epävarmuuden; "meniköhän nyt viesti perille, missä muodossa ja miten se ymmärrettiin?"
Lisäksi kömmähdyksien vaara on alituinen, kun neuvotteluosapuolet ovat ymmärtävinään jotain toisesta kielestä vaikka eivät ymmärräkään.
Muistan elävästi erään suomalaisen ihmettelevän kyselyn; "miksi se Gennadi nimittää minua aina idiootiksi?"
Gennadilla oli neuvotteluissa tapana sanoa "idjot" tarkoittaen "käy, sopii."

Käyttäjän LeoMirala kuva
Leo Mirala

On hieno asia että kokoomusministerimme tapaa veljespuolueen kolleegoitaan.
Suomen porvareilla on vielä paljon oppimista oikeilta riistoporvareilta ja oligarkeilta.

Sipilän hallitus ei ole onnistunut kuin hiukan kurjistamaan meidän köyhien eläkeläisten asemaa. Vieläkin baareissa istuskelee eläkeläisiä joilla on varaa ostaa kahvikuppi silloin tällöin. Minäkin kerran ajoin taksilla sairaalaan viimeisillä rahoilla. Silti vitsailin taksikuskille että meillä eläkeläisillä on niin hyvät eläkkeet että loppukuusta on jo pakko ajella taksilla.

Jouko Helenius

Hauska mies tämä Mykkänen. Aluksi oli tarkoitus panna Venäjän kauppa kuntoon, mutta parin kerran tuli selväksi, että urakat jaetaan omien kesken. Tuli rootelin vaihto.

Aikoinaan jo Koivisto sanoi, että itse asiassa venäjänkielestä oli vain haittaaq, koska toinen osapuoli tuli epäileväksi.

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

Kun poliitikko asioi Kremlin kanssa, on ehdottoman tärkeää, että hänellä on mielessään vain Suomen etu. Ei tunnu hyvältä, jos hän päätyy Sberbankin hallintoon, kaasuputkilobbariksi - tai jopa jäähallibisnekseen pakotelistoilla olevien oligarkkien kanssa. Jos pienintäkin epäilystä tuollaiseen suuntaan ilmenee, poliitikko olkoon pikakyytiä poissa ministerin paikoilta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset