Kai Mykkänen

Parempaan turvapaikkakäsittelyyn

Julkisuudessa näkyvät yleensä ääripäät eli joko lainvoimaisen kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden palautukset pitäisi keskeyttää tai sitten ei pitäisi mitenkään kehittää järjestelmän kykyä havaita aidosti vainon tai kidutuksen uhkaamat. Todellinen työmme kulkee kuitenkin näiden välissä. Mietimme koko ajan, miten voisi tehdä paremmin sen vaikean työn, että tunnistetaan turvaa tarvitsevat. Kaikkihan ovat samaa mieltä siitä, että oleskelululupaa ei pidä saada ilmoitusmenettelyllä.

Isossa kuvassa turvapaikkajärjestelmän painopiste pitäisi minusta kääntää suoraan pakolaisleireiltä otettaviin rajojen yli tapahtuvan haun sijaan. Samaan aikaan meidän pitää oikeusvaltiona panostaa siihen, että järjestelmämme kohtuudella kykenee arvioimaan turvapaikanhakijoiden tilanteen oikein myös nykyisessä turvapaikkamenettelyssä. Siksi päätin pian sisäministeriksi tultuani, että teetämme nopean sisäisen analyysin turvapaikkaprosessin haasteista ja lähdemme toteuttamaan parannuksia heti. Ja siksi olen myös koko ajan ollut valmis ulkoiseen arviointiin pitkän aikavälin kehittämiskohteiden löytämiseksi.

Maahanmuuttovirasto laati pyynnöstäni kesäkuussa julkistetun analyysin turvapapaikkajärjestelmän toimivuudesta. Yleisesti esiin ei tullut sellaista, etteikö järjestelmämme kestäisi vertailun kaikkiin niihin maihin, joihin 2015 alkaen on tullut runsaasti turvan hakijoita ja etteikö ylivoimainen valtaosa päätöksistä olisi oikeita. Selvitys kannatti, koska siinä määriteltiin vajaat 30 kehittämiskohdetta, joita Maahanmuuttovirasto sisäministeriön ohjauksessa parhaillaan toimeenpanee.

Onko nykymeno aivan mielivaltaa?

Ennen kehittämisehdotuksia on syytä todeta se itsestäänselvä, mutta yllättävän huonosti tiedostettu seikka, että palautuspäätös ei synny äkkinäisen päätöksen vaan aina pitkän prosessin perusteella. Hakijalla on monta mahdollisuutta tuoda esiin suojelun tarpeen perusteet. Jokainen turvapaikanhakija käy läpi yhden äänitetyn ja tulkatun puhuttelun, usein useammankin. Haavoittuvassa asemassa oleviksi todetuilla on oikeus oikeusavustajaan jo puhuttelussa. 

Päätösesitystä tehdessään maahanmuuttoviraston esittelijä punnitsee jokaisen tapauksen osalta viraston maatietopalvelun arviota hakijan asuinalueen tilanteesta. Vaikka hakija ei pystyisi todistamaan turvapaikan tarvetta henkilökohtaisen vainon tai kidutuksen uhan takia, hän saa oleskeluluvan ns. toissijaisen suojelun perusteella, jos hänen kotipaikkansa on todettu liian vaaralliseksi sen tyyppiselle ihmiselle kuin hakija on eikä hakijan katsota voivan kohtuudella paeta sisäisesti kotimaassaan toiselle alueelle. Esimerkiksi Syyriaan ei tällä hetkellä palauteta ketään. Afganistanissa ja Irakissa osa alueista on määritelty liian vaaralliseksi, että ketään voitaisiin sinne palauttaa. Maahanmuuttoviraston maa-arviot esimerkiksi keskeisistä hakijamaista Afganistanista, Irakista ja Somaliasta päivitetään ja julkaistaan aina puolen vuoden välein. Puolen vuoden sisälläkin tapahtuvat muutokset pyritään huomioimaan. Virheen sattuessa valituksen käsittelevä tuomioistuin ei ole sidottu Maahanmuuttoviraston maatietoon, jos näytetään toteen, että sen pohjalta tehtiin väärä johtopäätös. 

Toki on todella vaikea kysymys ratkaista, miten vaarallinen on liian vaarallinen. Maailman turvallisimmasta maasta käsin katsottuna useimmissa maailman maissa on selvästi vaarallisempaa, mutta se ei sinänsä ole kansainvälisen suojelun peruste.

Maahanmuuttoviraston esittelijä tekee jokaisesta tapauksesta perustellun ratkaisuehdotuksen, jonka perusteella päätös tehdään esittelystä, yleensä esimiehen toimesta. Jokaisen kielteisen päätöksen ja hakemuksen käy tarkasti läpi vähintään kaksi henkilöä. Tämän jälkeen hakijalla on mahdollisuus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen, jossa valituksen käsittelee vähintään kaksi tuomaria. 

Hallinto-oikeudessa hakija voi esittää myös uusia perusteita ja tuoda esille näkemyksen, ettei Maahanmuuttovirasto ole huomioinut hänen esittämiään perusteita tai hänellä on jäänyt itse jotakin kertomatta. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus sitten ratkaisee, voidaanko kielteinen päätös toimeenpanna vai ottaako se tapauksen käsittelyyn. Tuomioistuinten päätökset vaikuttavat maahanmuuttoviraston tuleviin päätöksiin suoraan. 

Tuomioistuimet läpikäytyään hakijalla on vielä mahdollisuus tehdä uusintahakemus, jos hän esimerkiksi kokee, että ei jostain syystä saanut oleellisia seikkoja tuotua esiin ensimmäisessä prosessissa tai niitä ei asianmukaisesti arvioitu.

Missä voimme parantaa?

Niin teettämässäni analyysissä kuin turvapaikanhakijoiden parissa aktiivisten järjestöjen kommenteissa nousee esiin turvapaikanhaun alkuvaiheen tärkeys. Siksi mietimme nyt esimerkiksi pitäisikö turvapaikkahakemusten jättö keskittää tiettyihin poliisin pisteisiin, jotta niissä olisi riittävät resurssit tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevat hakijat heti. Heille tulee ohjata erityistä tukea ja oikeusavustaja puhutteluun.

Vastaanottokeskukseen saapuville hakijoille rakennetaan aiempaa monipuolisempi oikeudellisen neuvonnan paketti. Tavoitteena on, että jokainen ymmärtää varmasti ensimmäiseen puhutteluun mennessä mistä turvapaikkapäätöksessä on kysymys ja osaa tuoda esille relevantit asiat. 

Jos puhuttelun sisällöstä on jälkeenpäin kiistaa, kysymys on usein tulkkauksesta. Maahanmuuttovirasto on nyt palkkaamassa laadunvalvontatulkkeja. Tulkkien uusissa sopimuksissa on aiempaa selvemmät vaatimukset laadusta. Sopimuksia on pystyttävä purkamaan aiempaa matalammalla kynnyksellä jos on syytä epäillä laatua tai puolueettomuutta.

Joiltain osin puhutteluiden tallennuksissa on ollut teknisiä puutteita. Siksi puhutteluhuoneiden tallennuslaitteistot uusitaan.

Maatieto on perusta sille erittäin vaikealle arvioinnille, että mihin ei voida palauttaa edes ihmisiä, joilla ei ole henkilökohtaista vainon tai kidutuksen uhkaa. Pääväline on puolivuosittain julkaistava maa-analyysi. Maatiimejä on nyt vahvistettu entisestään. Tähänkin asti maa-analyyseistä on käyty vuoropuhelua YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n ja muiden järjestöjen kanssa. Nyt haemme tapoja vielä selkeyttää tätä asetelmaa niin, että maa-analyysien valmistelussa hyödynnetään aiempaa systemaattisemmin järjestöjen osaamista.

Täydellistä ei saa

Oikeusvaltiota pitää näiltäkin osin kehittää koko ajan. Samalla on minusta kohtuuton väite ja vaatimus, että turvapaikkajärjestelmän välttämätön osa eli kielteisen päätöksen saavien palautukset pitäisi keskeyttää. Jatkuva kehitystyöhän ei koskaan ole sinällään valmis. Jos prosessi on nyt parempi kuin ennen, sen voi tietysti kääntää niin, että se oli aiemmin huonompi kuin nyt. Silloin päätöksen saaneilla on kuitenkin mahdollisuus valittaa tai tehdä uusintahakemus. Enemmistö kielteisen päätöksen saaneista on myös käyttänyt tätä oikeuttaan. 

Rajatapausten tilanteet käydään siis yleensä läpi moneen kertaan. Kun tuomioistuin lopulta vahvistaa lainvoimaisen päätöksen, ottaa aika kovan vastuun, jos väittää, ettei tapaus olisi tullut mahdollisuuksien rajoissa oikeudenmukaisesti käsiteltyä.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (42 kommenttia)

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Olipas aikamoisen pitkäsepustus jokseenkin selvästä toimenpiteestä, jolla voidaan saada aikaan hyvinkin toimiva turvapaikkamenettely ja poistaa aiheettomia ja perusteettomia toimia eli hakemuksia. Migrin toimintakyky paranisi huomattavasti, jos kerrankin Sipilän hallitus ja sisäministeri Mykkänen toimisi samoilla periaatteilla kuin lähinaapurimaamme Ruotsi ja Norja toimivat. Monet jäsenmaat, em. mukaan lukien, ovat panneet rajavalvonnan käyttöön jo aikoja sitten.

Myös unionin johtajamaat Saksa ja Ranska ovat valvonnan piirissä rajoillaan. Kysymys kuuluukin, miksi Suomi haluaa ottaa vastaan turvallisesta Ruotsista tulleita (usein vailla henkilöllisyystietoja) jopa aiemmin muissa maissa rekisteröityjä hakemuksia käsittelyyn? Eikö hallitukselle merkitse mitään tarpeettomien kustannusten syntyminen? Eikä tästä toiminnasta kustannusten määrä ole suinkaan vähäinen ja täysin perusteeton kyllä.
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffair...

Kokoomuksen taholta varsinkin on kerrottu moneen kertaan, ettei maa voi sulkeutua ja laittaa rajoja kiinni. Miten ihmeessä tuo rajavalvonta on sitten muille unionin jäsenmaille mahdollista? Olisi hyvä, jos kokoomuskin edustajiensa ja ministeriensä toimin kerrankin puhuisi tässä kohdin totta.

Samuli Karjalainen

Ihan hyvää työtä olette tehneet näissä asioissa. Katsotaan kuinka monelta Jehovan todistajalta ja homoseksuaalilta eväätte turvapaikan Putin-sedän vähän ärähdettyä.

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

”Tuomioistuimet läpikäytyään hakijalla on vielä mahdollisuus tehdä uusintahakemus, jos hän esimerkiksi kokee, että ei jostain syystä saanut oleellisia seikkoja tuotua esiin ensimmäisessä prosessissa tai niitä ei asianmukaisesti arvioitu.”

Miksi ihmeessä tällainen mahdollisuus annetaan turvapaikanhakijalle? Miksi yksi hakukierros ei riitä? Niinkö monta kertaa pitää saada hakea, että hakijalle on jo pelkästään ajan kulumisen vuoksi muodostunut siteet uuteen maahan?

”Kun tuomioistuin lopulta vahvistaa lainvoimaisen päätöksen, ottaa aika kovan vastuun, jos väittää, ettei tapaus olisi tullut mahdollisuuksien rajoissa oikeudenmukaisesti käsiteltyä.”

Miksi tuomioistuimen pitää VAHVISTAA lainvoimainen päätös? Päätöshän tulee normaalisti lainvoimaiseksi, kun määräaika tyytymättömyyden ilmoitukselle (rikosasiassa) ja valituksen tekemiselle kuluu umpeen tai ratkaisun on antanut oikeusaste, jonka päätökseen ei voi hakea muutosta?

Käyttäjän HenteriVirkkula kuva
Henteri Virkkula

"Miksi ihmeessä tällainen mahdollisuus annetaan turvapaikanhakijalle?"
----------
Tätä minäkin kovasti ihmettelen. Ei käy järkeen, että KHO:n jo ratkaistua hakijan turvapaikka-asian, voi aloittaa koko prosessin alusta mikäli "kokee ettei ratkaisu miellytä".

Mitähän uutta "ratkaistavaa" siinä toisella kierroksella on? Uusien ja entistä epätoivoisempien valheiden totuusarvo?

Käyttäjän lentonenhenri kuva
Henri Lentonen

Mykkänen "kotiuttaa" lähiöpoliiseja. Ajatus on käytännönläheinen ja siten varmasti toimiva.

Jos/kun valtion ja kansan välille on, ehkä molemminpuolisesti, syntynyt epäluottamuksen kuilu: niin lopulta se on sisäturvallisuuden uhka eli sisällissota.

Toivottavasti tällaiset maailman villitykset, voitaisiin välttää Suomessa tällä kertaa: tulevassa maailmansodassa?

Armeijathan eivät oli loppuneet vaan kasvaneet, koska virallisesti alkaa taas täysi yhteenotto? Se on jo alkanut poliittisesti.

Käyttäjän henry kuva
Henry Björklid

Blogisti:
"Isossa kuvassa turvapaikkajärjestelmän painopiste pitäisi minusta kääntää suoraan pakolaisleireiltä otettaviin rajojen yli tapahtuvan haun sijaan."

Hieno homma, paitsi ettei anomuksia saa tehdä esim. P-afrikan maiden läetyistöissä tai muuallakaan. Ei saa edes tätä tarkoitusta varten kaavaketta.
EU nääs kieltää.

Ei kyse ole ihmisten auttamisesta vaan suurimman mahdollisen työvoimareservin ylläpidosta. Jonka 'muut' maksavat.

Henry

Käyttäjän markok kuva
Marko Kivelä

Viimeisen parin vuoden aikana on mediaankin asti tullut erilaisia epäselvyyksiä palautusprosessissa ja epäasiallista käyttäytymistä viranomaisten toiminnassa. Olisi tärkeää, että nämä asiat tutkitaan puolueettomasti ja jos epäkohtia esiintyy ne korjataan eikä niitä piiloitella tai kiistetä. Tässä vaiheessa olisi erityisen tärkeää, että luottamus viranomaisten toimiin on mahdollisimman hyvä ja tähän päästään parhaiten niin, että asiat laitetaan kuntoon.

Petri Hämäläinen

Kommarit nakertavat yhteiskunnan uskottavuutta näillä saduilla merihirviöistä. Viranhoidon keskeyttämisvaatimus näiden keksittyjen tai todellisten yksittäistem tapausten perusteella taasen on täydellistä militanttia anarkiaa.

Todellinen ongelma prosessissa on se että hakijat valehtelevat ikänsä, kotimaansa, asuinmaansa, ja kaiken mahdollisen. Ilman mitään seuraamuksia. Miten tässä tilanteessa voidaan odottaa virkavallalta täydellistä oikeellisuutta?

Ja vaikka järjestelmä johtaisikin yksittäisiin virheisiin, kuka täysijärkinen kehtaisi edes vaatia että lopetetaan koko prosessi? Aivan kuin jos veronpalautukset peruutettaisiin kaikilta kun yhden Mikkopetterin palautukset laskettiin väärin.

Ilkka Huotari

Turvapaikkajärjestelmä on peruuttamattomasti rikki. Haastattelijoilla ei voi olla oikeasti sitä tietoa, mitä päätösten tekemiseen tarvitaan. Se pitäisi lopettaa (lähes) kokonaan.

Kaikki tp-hakijat pakolaisleireille. Ei siis mihinkään keräilykeskuksiin (se järjestelmä ei tule toimimaan), vaan pakolaisleireille.

Harri Ikonen

Kansalaiset ovat jo vuosia pyöritelleet silmiään, ihmetellen ja huvittuneina, kuinka turvapaikanhakijat avustajineen pyörittävät migriä ja tp-järjestelmää mielensä mukaan.
Uutta hakemusta pukkaa jo ennekuin edellinen on kunnolla pantu toimeeksi. Valitusta ja voivottelua piisaa loputtomasti. Ja eiköhän siitä kansantuotekin kiitä runsaskätisesti. Rahaasiihen kyllä riittää ilman budjettikattoa.

Käyttäjän EskoRiikonen kuva
Esko Riikonen

Ja media kirjoittelee jatkuvasti, kun mukava, kielen oppinut ja pätevä työntekijä ei saa myönteistä päätöstä. Jotenkin halutaan unohtaa, että päätökselle on tietyt kriteerit, joihin ei kuulu kielen oppinen tai että on hyvä työntekijä.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Right on!
Juuri tämän vihervasemmisto (ja Suomen hallitus) haluaa unohtaa. Turvapaikanhakija on turvapaikan hakija, ja voi siirtyä pysyvään työvoimaan vasta oleskeluluvan saatuaan.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Se on ihan järjetöntä, että turvis voi hakea turvapaikkaa vaikka viisi kertaa jos ei eka mene läpi. Edes Ruotsissa ei muistaakseni ole noin hölmöä käytäntöä. Suomi on taas jäljessä.

Toivottavasti sisäministeri pyrkii pikaisesti muuttamaan asian.

Suomen pitäisi katsoa mallia Tanskasta mamupolitiikan suhteen, siellä tehdään eikä meinata. Kaiken huipuksi Tanskassa myös demarit kannattavat tiukkaa maahanmuuttolinjaa, sitä on turha odottaa Suomen demareilta.

Käyttäjän EskoRiikonen kuva
Esko Riikonen

Turvapaikkakäsittelyn esikäsittelyksi tarvitaan rajavalvonta, jossa ei oteta turvallisesta maasta, Ruotsi, Venäjä, Viro, Norja, tulevaa maahanpyrkijää Suomeen. On merkillistä, että meillä on edelleen ovet auki kaiokille tulijoille. Mikään säännös ei pakota ottamaan porukkaa turvallisesta maasta.

Turvapaikan hausta on tullut merkillinen lomailujärjestelmä, jossa tulija asutetaan ja syötetään. Esim omat asunnottomat ovat heihin verrattuna koiran asemassa. Auttaa heitä pitäisi, vaikka moni on ongelmansa itse aiheuttanut.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

Orpo ei sisäministerinä uskaltanut ottaa vastuuta ja antaa alaiselleen rajavartioston komentajalle käskyä.

Käyttäjän EskoRiikonen kuva
Esko Riikonen

Kepun entinen puoluesihteeri Korhonen on kertonut julkisuuteen, että Suomea olisi ohjailtu Saksan suunnalta yhteiseen vastuun kantatamiseen. Ja se onnistui hyvin, kun Saksa ei rekisteröinyt kaikkia tulijoita ja kun Ruotsi tarjosi junakyydin Haaparantaan ja sieltä bussikyydin Tornioon.

Eihän meillä hallitus uskalla Saksaa vastustaa.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen Vastaus kommenttiin #22

"...ja kun Ruotsi tarjosi junakyydin Haaparantaan ja sieltä bussikyydin Tornioon."

Tarkkaan ottaen Ruotsi tarjosi junakyydin Luulajaan ja sieltä edelleen bussikyydin Haaparannan kautta Tornioon :)
No tämähän ei itse asiaa muuta, mutta faktan täsmennyksenä tarjotaan ilmaiseksi. Itse olen kyllä matkustanut 1980-luvulla SJ:n kyydillä Tukholmasta Haaparantaan. Luulajasta eteenpäin piti vaihtaa yöjunasta kiskobussiin. Elämäni pisin junamatka.

Käyttäjän EskoRiikonen kuva
Esko Riikonen

"Vastaanottokeskukseen saapuville hakijoille rakennetaan aiempaa monipuolisempi oikeudellisen neuvonnan paketti. Tavoitteena on, että jokainen ymmärtää varmasti ensimmäiseen puhutteluun mennessä mistä turvapaikkapäätöksessä on kysymys ja osaa tuoda esille relevantit asiat."

Sallitaanko tästä huolimatta monenkertainen valittaminen. Eihän suomalaisessa järjestelmässä suomalaistaustaisilla ole tätä oikeutta.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

”Tuomioistuimet läpikäytyään hakijalla on vielä mahdollisuus tehdä uusintahakemus, jos hän esimerkiksi kokee, että ei jostain syystä saanut oleellisia seikkoja tuotua esiin ensimmäisessä prosessissa tai niitä ei asianmukaisesti arvioitu.”

Maahan on syntynyt näköjään kaksoisstandardi tältä osin. Sanalla sanoen ”paapominen” on saanut ihmeelliset mittasuhteet. Maahanmuuttajat näyttävät olevan näköjään kantaväestöön verrattuna erityisasemassa. Kantaväestölle tuomioistuimen lainvoiman saanut päätös esimerkiksi korkeimmassa hallinto-oikeudessa on lopullinen päätös. Siihen ei ole valitusoikeutta.

Suomi ei ole oikeusvaltio. On turha puhua oikeusvaltiosta, jos ihmisiä kohdellaan näin eriarvoisesti tässä maassa.

Tulijoista ei tunnu olevan puutetta ainakaan pääkaupunkiseudun näkövinkkelistä katsottuna.

YK:n raportin mukaan Afrikan väkiluku oli 1256 miljoonaa vuoden 2017 väestölaskennan mukaan. Se on 228 x Suomen väkiluku. Vuonna 2030 sen oletetaan olevan 1704 miljoonaa eli lisäystä tulisi olemaan 448 miljoonaa. Ei ihme, että kansainvaellus on alkanut Eurooppaan ja sen mukana Suomeen.

Mikäli tämän kokoisen populaation muuttohaluja ei hillitä ja rajoja valvota, se tietää pitkässä juoksussa ja isossa kuvassa suuria yhteiskunnallisia ongelmia Suomi-neidolle. Se tulee ravistamaan perusteellisesti yhteiskuntarakenteita. Vaarana on kansan polarisoitumien ja sen mukana yhteiskuntarauhan järkkyminen.

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP...

Käyttäjän EskoRiikonen kuva
Esko Riikonen

Ja Afrikan väkiluku vuonna 2050 olisi ennusteen mukaan 2,4 miljardia ja vuonna 2100 4,7 mrd. Mitenkä ruoka riittää Afrikassa, kun se ei edes nyt riitä. Olisiko syytä panostaa syntyvyydenehkäisyyn. Kuten esim Kiinassa tehtiin. Vai onko ihmisoikeus tehdä 10 lasta ja sitten joidenkin muiden tehtäväksii jää elätys?

Käyttäjän maxjussila kuva
Max Jussila

Melko omituiselta tuntuu se, että uuden hakemuksen voi jättää, vaikka edellinen hakemus on valitusvaiheessa. Tällainen hakemusten ketjuttaminen lisää Migrin ja tuomioistuimen työmäärää perusteettomasti. Toki Migri voi käsitellä uusintahakemukset nopeutetussa menettelyssä, mikäli olosuhteet eivät olemuuttuneet lain edellyttämällä tavalla.

Kovasti on puhuttu menettelyn puutteista, ja jos puutteet ovat sellaiset, että ne voidaan korjata, tulisi kyllä miettiä myös uusintahaun mahdollisuuden järkevyyttä. Palautusten tehokkuuteen kannattaisi myöskiinnittääerityinen huomio.

Käyttäjän EskoRiikonen kuva
Esko Riikonen

Palautukset tehostuu, kun kielteisen päätöksen jälkeen hakija siirretään säilöön odottamaan vapaaehtoista tai pakolla suoritettavaa palautusta.

Käyttäjän artoluukkanen kuva
Arto Luukkanen

Ministeri Mykkäsen ajatukset ovat reilusti epärealistisia eivätkä tangeeraa tosimaailman kanssa. Kuten totesin blogissani: "Nalle-Puh" politiikkaa. Mutta kuten tiedämme takapenkiltä kaikki näyttää toiselta ))

Käyttäjän KirjoituksiaSalosta kuva
Mikko Engren

Ei edes tämä riitä vaan minulle ainakin riitti jo ensimmäinen lause :

"Julkisuudessa näkyvät yleensä ääripäät eli joko lainvoimaisen kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden palautukset pitäisi keskeyttää tai sitten ei pitäisi mitenkään kehittää järjestelmän kykyä havaita aidosti vainon tai kidutuksen uhkaamat. "

jonka jälkimmäinen osa on liian 'sakea' jopa ministerin avustajan kirjoittamaksi.

Mykkäsen ainoa saavutus on kopioida Ruotsin koominen dialogipoliisi Suomeen lähiöpoliisiksi joka kai kuulostaa jonkun korvassa paremmalta ja jolle ei naura
aidanseivätkin vaikka pitäisi.

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

Todelliset turvapaikan tarvitsijat olisi noudettava hätää kärsivistä maista. Ihmissalakuljetusbisneksen ansaintalogiikka on murrettava.
Ihmissalakuljettajat olisi saatava ymmärtämään, että heidän röyhkeällä liiketoiminnallaan ei ole perusteita. Se myös estäisi Välimerellä sattuneet käsittämättömän tuhoisat hukkumisonnettomuudet. Merihätään joutuneita on tietenkin autettava. Mutta on ymmärrettävä, että se samalla edistää ihmissalakuljetusta, jota olisi torjuttava kaikin keinoin.
Ministeri Kai Mykkänen suosittelee kiintiöpakolaisten määrän moninkertaistamista ja heidän noutamista lähtömaista. Tällöin ei tueta ihmissalakuljettajien moraalitonta miljardibisnestä. Tuolla linjalla olisi edettävä.
Euroopan parlamentin puhemies Antonio Tajani on oikealla asialla vaatiessaan EU-maita luopumaan kansallisesta itsekkyydestä. Myös Puolan, Unkarin, Tshekin ja Slovakian on osallistuttava sosiaalisin perustein lähtömaista valittujen pakolaisten auttamiseen. Tähän on käytettävä taloudellisia pakotteita.
http://timouotila1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/257514...

anita frisk

Neljällätoista EU-maalla on jo edustustot Irakissa ja Suomi aikoo kuulemma avata uudestaan suurlähetystönsä Bagdadiin, joten se näköjään katsotaan turvalliseksi paikaksi lähetystön virkamiehille ja -naisille. Vai lähettääkö ulkoministeriö virkailijoitaan "varmaan kuolemaan"? Näinhän perustellaan sitä, että irakilaisia ei saisi palauttaa omaan kotimaahansa.

Anna Sillanpää

Tähän ja moniin muihin ministereiden kommentteihin kiteytyy hallituksen arvot. Suomalaisille naisille ei millään saada ihmisoikeuksia eikä perustuslain suojaa mutta miesturvapaikanhakijoille riittää rahaa ja myötätuntoa. Naisten tapattaminen on ok mutta miehiä halutaan tuoda tänne turvaan. Naisten ja tyttöjen turva heikkenee entisestään ja he jo muutenkin huomattavasti köyhempinä ja huono palkkaisimpina joutuvat kulkemaan melkoisella riskillä julkisia käyttäen ja henkensä ja terveytensä uhaten.

Myöskään naispuolisista turvapaikanhakijoista ei Suomi välitä. He ovat erittäin huonossa asemassa.

Suomi on saanut paljon noottia vuosikausia naisten ja tyttöjen huonosta kohtelusta - toisin kuin muut länsimaat - mutta tämä ei tätä eikä aikaisempia hallituksia haittaa.

Suomi on hyvin sovinistinen, itäeurooppalainen takapajula.

Petri Hämäläinen

Kokoomus vetää mattoa oikeusvaltion alta kyseenalaistamalla nykyisen turvapaikkahakemusprosessin oikeellisuutta.

Vai onko meillä myös ministereitä jotka kyseenalaistavat vuoden 2017 verotuspäätökset, rakennusluvat, lapsilisät ja Loton voittonumerot?

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Sisäministeri Mykkänen. Ja tätä päätöstä kaikki asianosaiset noudattakoot. Vaikka eihän ne noudata, kun laitetaan uusintahakemuksia vireille lainvoimaisen päätöksen jälkeen ja keksitään kaikkia muita keinoja, ettei tarvitsisi lähteä maasta. Hukataan passit ja muut henkilöllisyysasiakirjat tahallaan jo ennen hakemuksen jättöä. Avioliitto on myös yksi oiva keino, kun löytyy vain se sopiva puoliso.

Usein nuorilla miehillä parikymmentä vuotta ehkä 30 vuottakin vanhempi nainen, joka ei kotimaasta löydä puolisoa itselleen. Viime kädessä mennään kirkon suojiin tai piiloudutaan muuten vain ns. maan alle tai sitten vaihdetaan maisemia kokonaan. Mennään kokonaan toiseen maahan ja sitten pallotellaan ees taas maasta toiseen, kun tehdään ns. vastuunmäärittämisasetuksen mukaisia palautuksia ja sitten taas uusintahakemuksia jne. Show must go on ja Suomi poika maksaa, ettei vain kenenkään oikeusturva kärsisi. Kyllä sitä sopii miettiä, miten järjestelmää voisi parantaa. Siinä riittää tehtävää vielä monelle sisäministerille, kun hallituksia tulee ja menee. Ainakin niin kauan kuin järjestelmä on vielä pystyssä.

Käyttäjän ajjmikkola kuva
Jouko Mikkola

Tai käännytään kristinuskoon(näennäisesti) ja silloin ei voi kotimaahan palata, tai käy huonosti. Tai kerrotaan että olenkin nyt homo, en voi palata kotimaahan, tai taas käy huonosti jne.

Kyllä nämä kaverit vedättää osaa.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Tarvittaisiin turvapaikanhakijoille aidattuja asuintaloja, joiden yhteydessä olisi myös kaikki tarvittavat palvelut. Näin turvattaisiin kaikkien edut.

Riuskalla päätösprosessilla päätettäisiin, mitä turvapaikanhakijoille tehdään (joko kotimaahan lennätys tai kotoutus Suomeen).

Keinoja kyllä löytyy, mutta ei haluta käyttää niitä.

Käyttäjän MikaLamminp kuva
Mika Lamminpää

Ja mitähän sellainen tulisi maksamaan? Älä nyt ihan ruotsidemokraatiksi viitsi heittäytyä. Niilläkin on villejä ideoita, mutta ei mitään käsitystä siitä, mistä rahat otetaan. He haluavat esimerkiksi rakentaa säilytyspaikkoja turvapaikanhakijoille. Yksi paikka maksaisi noin miljoona kruunua (noin 100 000 euroa) ja niitä tarvitaan noin 30 000. Se tekee 30 miljardia kruunua. Heidän budjettiesityksessään ei ole varattu tähän kruunuakaan.

Käyttäjän Luntatupaan kuva
Pertti Väänänen

Suomesta löytyy tyhjiä asuntoja...

Käyttäjän PiviKopsa kuva
Päivi Kopsa

Turvapaikan hakjoissa on yksi erityisen haavoittuva ja väärinkohtelulle altis ryhmä; Kristityt.
Muslimi-tulkit tekevät myös käännöstyönsä uskollisina omille doktriineilleen.
Juuri paljastui että turvapaikan myöntämisen kanlta ratkaiseva lausunto oli käännetty tarkoituksellisesti hakijan vahingoksi.
Kerta ei ole ensimmäinen, ja asia on koskenut ennenkin kovan vainon alueilta tulleita, esim Pakistanilaisia, tässä tapauksessa väärintulkkaus koskee Irania.

http://www.tv7.fi/vod/player/61515/

Käyttäjän mauritem kuva
Mauri Temisevä

Ministeri Mykkänen asettaa alaisenaan toimivan viraston epäilyksen alaiseksi teetättämällä ulkopuolisen selvityksen Migrin päätösten oikeellisuudesta. Varmaan hän voisi teetättää selvityksen myös poliisin toiminnasta tai oman ministeriönsä toiminnasta.
Ministeri puhuu turvapaikkapolitiikan sujuvoittamisesta, mutta ei näytä puuttuvan keskeiseen syyhyn, mikä kuormittaa tarpeettomasti oikeuslaitosta: turvapaikkahakemuksen uusimiseen, vaikka entinenkin on vielä käsittelyssä tai siitä on annettu lainvoimainen päätös. Tämä tuntuu kansalaisista oikeustajun vastaiselta.
Ylipäänsä tuntuu siltä, että ministeri ei uskalla päättää suurista asioista, vaan keskittyy näpertelyyn.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Ministeriltä uskomaton kannanotto uuden selvityksen tekemisestä ylipäänsä migrin toiminnasta. On aivan selvää, että tilattaessa sellaisien tahojen lausunto, jotka ovat muun muassa kieltämässä kaikenlaisen maamme lainsäädännön mukaisen käsittelyn, josta seuraa sitten ettei palautuksia voida panna täytäntöön joihinkin maihin, vaikka mm. naapurimaamme/jäsenmaat toimivat palautusten suhteen. Ilmeisesti Mykkänen halukain tietynsuuntaisen selvityksen, jolloin syyn voisi vierittää ulkopuoliselle taholle. Käsittämätöntä on se, että ministeri Mykkänen näyttäytyy "kädettömältä" oman ministeriönsä alaisen migrin toiminnassa. Kuulummeko unioniin vai emme? Eikö meidän pidä noudattaa samoja direktiivejä ja sopimuksia kuin muut jäsenmaat noudattavat. samalla luonnollisesti huomioiden oman maamme etu, joka tarkoittaa sitä, että jos jäsenmaista joku tai jotkut pitävät tiukkaa linjaa maahanmuutossa/turvapaikkapolitiikassa, niin myös Suomi pienenä jäsenmaana on samassa linjassa.

Kokoomuksen johdolla sisäministeriön toimet tämän Sipilän hallituskaudella näyttää linjattomuudelta. Kun Dublin ja schengen ei enää ole toiminut vuosiin, niin ministerin ja koko hallituksen olisi tullut toimia kuten jäsenmaat etelässä ottivat rajatarkastukset käyttöön. Kokoomus ei ole uskaltanut, eikä koko hallitus, tiedottaa/kertoa kansalaisille sitä miksi on toimittu pitämällä raja lännessä Pohjoisrajalla avoimena. Tuota kautta on voinut ja voi ilmeisesti edelleen kävellä maahan ihan kuka tahansa ja missä mielessä tahansa. Rahaa hallituksella näyttää olevan tällaiseen vastuuttomaan toimintaan vaikka kuinka paljon, mutta kun eduskunnassa oppositio haluaa rahaa budjetissa tärkeisiin kohteisiin, niin sanotaan ettei ole rahaa.

Itse toivon vilpittömästi, että kansalaiset huomaavat tämän hallituksen kokoomuslaisen ja myös keskustalaisen politiikan vinoutuman. Sinisistä ei ole päätöstentekijöiksi ollut kesän 2017 jälkeen vaan ovat hyvin tyytyväisiä saadessaan pitää ministeripaikkansa.

Käyttäjän jukkamikkola kuva
Jukka Mikkola

Korkeimman hallinto-oikeuden eläkkeelle jäänyt presidentti Pekka Vihervuori kirjoitti jo 9.9.2015 Helsingin Sanomissa: ”Kovin vähälle huomiolle on kuitenkin jäänyt se, että turvapaikkamenettelyyn ja hakijoiden oikeusturvaan kuuluu lain mukaan myös oikeus valittaa Maahanmuuttoviraston päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen sekä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.”

Tämä esille tullut uusintahakemusmenettely heikentää vakavasti kantaväestön oikeusturvaa viranomaisissa, jonka resurssit ovat rajalliset. Pitkittyneet käsittelyajat ovat tästä esimerkkinä.
Tämä uusintahakemuskäytäntö on selvässä ristiriidassa perustuslakiin kirjatun yhdenvertaisuutta koskevan perusoikeuden kanssa (Suomen perustuslaki 2 luku Perusoikeudet 6 § Yhdenvertaisuus 1.mom. ja 2. mom.).

Miten näin on päässyt yleensä käymään? Miten tämä on mahdollista?

Käyttäjän VesaLevonen kuva
Vesa Levonen

Suomessa ollaan ulkomaalaisten suhteen koreita, muttei omien kansalaisten suhteen. Omien suhteen oikeuden päätöksiä tulee noudattaa, muiden kohdalla ei ole niin väliä ja siksi nämä uusintahakemus yms. veivaukset ovat mahdollisia, vaikka normaalisti päätökset pitäisi laittaa täytäntöön.

Kari Aaltonen

Tämän hallituksen aikana on monessa ajettu karille, mutta tämä turvapaikkamenettely on ollut tehotonta ja kallista puuhaa, veronmaksajien rahojen tuhlausta, mutta on ollut voittajiakin, Kokoomusta lähellä olevat toimijat jotka ovat perustaneet pakolaiskeskuksia ja luonnollisesti piikki on ollut auki, joten rahaa on tullut ovista ja ikkunoista, kärsimään ovat jääneet veronmaksajat ja pakolaiset joiden asiat ovat jääneet hoitamatta,kun hellä ollaan tehty nisnestä.
Kenenköhän ääniä Mykkänen tässä kalastelee.

Käyttäjän TimoUotila1 kuva
Timo Uotila

On erinomaista, että Suomen pakolaispolitiikka nyt otetaan myös kansainväliseen tarkasteluun. On hyvä saada tietää, mitä maailmalla ajatellaan mm. Afganistaniin palauttamisesta. Onnea matkaan, ministeri Mykkänen! Kannattaisi ottaa selvää myös Australian käytännöistä.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset